Liên kết website:
Tìm kiếm:
Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người...
Kiểm định Chất lượng Giáo dục
Mẫu báo cáo kiểm định chất lượng các cấp
Để tiện việc lập báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục, Phòng GD&ĐT thực hiện chuyển đổi định dạng file(Từ PDF sang WORD)và gởi đến các đơn vị mẫu báo cáo của Bộ GD&ĐT ...

Mẫu báo cáo kiểm định chất lượng cấp Tiểu học                                                                  Tải file>>

Mẫu báo cáo kiểm định chất lượng cấp THCS                                                                      Tải file>>

Website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Quế Sơn: http://www.pgdqueson.edu.vn
Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Quế Sơn
Trụ sở:TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 05103.885178 - Fax: 05103.885178 - Email:pgdqueson@gmail.com
Hoian art gallery center